Manažérstvo projektov, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení do 1000 V napätia a bleskozvodov v objektoch triedy „A“ a „B“, poradenstvo v oblasti elektro a elektrických kúrení, poradenstvo v oblasti zníženia nákladov na vykurovanie.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať e-mailom info@elimlevice.sk alebo telefonicky 036/6307501 radi Vám poradíme a dohodneme ďalšie kroky spolupráce.